❗ NAUKA AKORDÓW 🎹 (OD ZERA!) (cz. 2)

★ CZĘŚĆ II: ćwiczenia, przewroty

Witam Cię w drugiej części Nauki akordów od zera! Skoro teoretyczne podstawy mamy już za sobą, przyszedł czas na pierwsze ćwiczenia akordowe. Na początek skupmy się na trójdźwiękach, które możemy utworzyć tylko na białych klawiszach. Będziemy grali według następującego schematu (zaczynając od C) – pierwszy dźwięk akordu (pryma), drugi dźwięk akordu (tercja), trzeci dźwięk akordu (kwinta), następnie jeszcze raz tercja i pryma a na końcu wszystkie dźwięki akordu razem.

ćwiczenie akordowe do góry

I z powrotem…

ćwiczenie akordowe w dół

Jeżeli opanujesz powyższe wprawki, możesz dodać lewą rękę, która będzie grała dźwięki podstawowe kolejnych akordów. Tym razem będziemy liczyć do sześciu.

ćwiczenie akordowe na 2 ręce w metrum 6/8

I wracamy.

ćwiczenie akordowe na 2 ręce (metrum 6/8) w dół

Po opanowaniu ćwiczeń z trójdźwiękami zbudowanymi na białych klawiszach, możemy przejść do kolejnych, w których tym razem wykorzystamy wszystkie dwanaście dźwięków. Będziemy tworzyć akordy chromatycznie, czyli każdy ze składników podwyższać lub obniżać o pół tonu. Zanim przejdziemy do ćwiczeń, stwórzmy akord Cis-dur (lub Des-dur), odległy o pół tonu od akordu C-dur.

przejście chromatyczne półtonu do góry

Jak widzisz, nie ma w tym nic skomplikowanego – wystarczy każdy palec przenieść w odpowiednią stronę na sąsiedni klawisz.

Przejdźmy zatem do kolejnych ćwiczeń, podobnych do zaproponowanych wcześniej. Najpierw skupmy się na prawej ręce.

ćwiczenie gry akordów chromatycznie do góry na prawą rękę

 A teraz dochodzi lewa…

ćwiczenie gry akordowej (chromatycznie) do góry na 2 ręce

Pamiętaj, aby nie zaczynać od zawrotnego tempa. Za każdym razem, kiedy podejmujesz się nauki nowego utworu, graj na tyle powoli, żeby móc przemyśleć każdy swój ruch.

Wystarczy już praktyki – czas na małą dawkę wiedzy teoretycznej. Dziś dowiesz się, co to są przewroty akordów.

 Każdy trójdźwięk może występować w trzech postaciach. Jedną z nich już poznałeś; jest to postać zasadnicza, czyli układ, w którym każdy ze składników trójdźwięku jest odległy od siebie o tercję wielką (4 półtony) lub małą (3 półtony) (w przypadku akordu durowego).

postać główna akordu durowego

Istnieją jednak jeszcze dwie postacie trójdźwięków; określamy je jako I przewrót (pierwszy przewrót) i II przewrót (drugi przewrót). W pierwszym przewrocie przenosimy pierwszy składnik akordu (prymę) o oktawę w górę. W ten sposób dźwięki stają się odległe od siebie kolejno o tercję wielką (4 półtony w akordzie molowym) lub małą (3 półtony w akordzie durowym) i kwartę czystą (5 półtonów). Kolejność składników akordu to tercja, kwinta, pryma.

pierwszy przewrót akordu durowego

II przewrót z kolei to nic innego jak I przewrót z podniesionym o oktawę kolejnym składnikiem akordu. W przewrocie tym kolejność interwałów zmienia się – najpierw jest kwarta, potem tercja. Kolejność składników akordu to kwinta, pryma, tercja.

drugi przewrót akordu durowego

Korzystanie z przewrotów akordów jest chlebem powszednim w graniu piosenek bądź akompaniowaniu na pianinie, dlatego ważne jest, abyś przyswoił wiedzę na ich temat.

Myślę, że po dzisiejszej lekcji nie jest już dla Ciebie tajemnicą, jak ćwiczyć akordy, i liczę na to, że będziesz stopniowo nabierał wprawy w używaniu ich w praktyce. Jeżeli chcesz zgłębiać swoją wiedzę na ten temat to zapraszam do dołączenia do darmowego kursu o nazwie Pianino od zera, gdzie pokażę Ci jak grać piosenki z nut i z akordów!

https://online.grajzdarkiem.pl/piano-zero

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Teoria