Rytm i metrum w muzyce 🥁

Z czego składa się muzyka? Z dźwięków? Tak! Ale same wysokości dźwięków nam nie wystarczą. Muzyka składa się z połączenia trzech podstawowych elementów: melodii, harmonii i rytmu – w tym artykule zajmiemy się tym ostatnim.